Інформація про проведену роботу із
запобігання і протидії корупції протягом 2013 року

 

         Згідно статті 11 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», Порядку організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого Указом Президента України від 25 січня 2012 року № 33/2012, в районній ради проводиться спеціальна перевірка осіб, які претендують на зайняття посад посадових осіб органів місцевого самоврядування.

 

         Протягом 2013 року скеровано запити щодо 3 осіб. На веб – сайті районної ради розміщуються матеріали та проводяться семінарські заняття із структурними підрозділами по обговоренню окремих положень Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» та його окремих положень.

         Голова Мукачівської районної ради на засіданнях з головами сільських та селищних рад постійно наголошує на неухильному виконанні та відповідальності за недотримання норм з питань виконання антикорупційного законодавства посадовими особами рад. Особлива увага наголошується на детальному вивченні Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

         З метою належного та ґрунтовного опрацювання вимог антикорупційного законодавства  Мукачівською районною радою затверджено рішенням сесії №237 від "20" грудня 2012 року районну "Програму запобігання і протидії корупції на 2013-2015 роки", на виконання якої придбано для сільських та селищних рад електронний навчальний посібник Баришнікова В.М. "Запобігання та протидія проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування".

         Також з районного бюджету щорічно фінансується Програма профілактики злочинності на території Мукачівського району, мета якої спрямована на:

- посилений захист прав і свобод громадян та інтересів держави, а також налагодження дієвої співпраці правоохоронних органів, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади та структурних підрозділів райдержадміністрації у зазначеній сфері;

- забезпечення охорони громадського порядку та безпеки громадян в населених пунктах району, боротьби зі злочинами проти особи, захисту майнових інтересів громадян, організованою злочинністю та корупцією, торгівлею людьми, відмиванням коштів, здобутих злочинним шляхом, правопорушеннями у бюджетній сфері, незаконним обігом наркотичних засобів, зброї та вибухових речовин, забезпечення безпеки дорожнього руху;

- виявлення та ліквідацію організованих злочинних груп, знешкодження їх економічного підґрунтя;

- зміну динаміки і структури злочинності завдяки концентрації зусиль, спрямованих на попередження, розкриття і розслідування тяжких і особливо тяжких злочинів, припинення незаконного обігу зброї, вибухових речовин, наркотичних засобів, нелегальної міграції;

- мінімізацію криміналізації підліткового середовища;

- комплексність використання сил і засобів органів внутрішніх справ при виконанні функцій щодо боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку, забезпечення безпеки громадян, зокрема під час проведення масових заходів;

- зміцнення кадрового потенціалу, заміщення штатних посад працівниками здатними за своїми професійними і моральними якостями виконувати обов’язки у сфері підтримання правопорядку, звільнення від працівників, які неспроможні виконувати посадові обов’язки;

- забезпечення службової, виконавської та обліково-реєстраційної дисципліни, суворе дотримання законності;    

- надання фізичним та юридичним особам інформації про стан розгляду справ, матеріалів кримінального провадження, в яких вони беруть участь;

         -  удосконалення зв’язків з громадськістю.

         Протягом року на заходи передбачені в "Прогармі профілактики злочинності на території Мукачівського району на 2013 рік"  профінансовано 198 тис. грн.

  Головою районної ради розпорядженням від 30 грудня 2013 року №61 визначено з 01.01.2014 року відповідальну особу з питань запобігання і протидії корупції в виконавчому апараті районної ради, затверджено положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції в  виконавчому апараті районної ради та затверджено план заходів із запобігання і протидії корупції.