Інформація про проведену роботу із
запобігання і протидії корупції протягом 2014 року

 

Керуючись Законами України «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про службу в органах місцевого самоврядування», іншими законодавчими та нормативно - правовими актами антикорупційного характеру, Мукачівською районною радою протягом 2014 року проведені заходи з питань запобігання та протидії корупційним проявам у виконавчому апараті Мукачівської районної ради.

З метою попередження порушень вимог антикорупційного законодавства зазначена робота здійснювалася відповідно до плану заходів щодо запобігання та протидії корупції у виконавчому апараті Мукачівської районної ради на 2014 рік.

Порушень вимог антикорупційного законодавства у виконавчому апараті районної ради не зафіксовано.

Протягом 2014 року виконавчим апаратом районної ради проводилась 1 (одна) спеціальна перевірка стосовно особи, яка претендувала на заняття посади, пов’язаної із виконанням функцій місцевого самоврядування.

Для здійснення фінансового контролю відповідно до вимог чинного законодавства України всі посадові особи місцевого самоврядування виконавчого апарату ради своєчасно задекларували свої доходи та доходи членів своїх сімей за 2013 рік. Відомості з декларацій голови Мукачівської районної ради оприлюднені, відповідно до вимог чинного законодавства України.

Відповідно до плану заходів щодо запобігання та протидії корупції у виконавчому апараті районної ради на 2014 рік керуючим справами виконавчого апарату ради протягом 2014 року вжито наступного:

- постійно проводилась організаційна та роз’яснювальна робота щодо запобігання, виявлення та протидії корупції;

- надавалась консультативна допомога працівникам виконавчого апарату районної ради з питань дотримання антикорупційного законодавства;

- надавались відповіді на усні звернення окремих працівників виконавчого апарату районної ради та сільських, селищних голів щодо застосування антикорупційного законодавства;

- організовано роботу щодо надання методичних роз’яснень з питань декларування доходів щодо подання декларацій про майновий стан і доходи членів своїх сімей за 2013 рік; - забезпечувався контроль за здійсненням заходів щодо запобігання і протидії корупції;

- ознайомлено посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату ради про спеціальні обмеження, встановлені Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» щодо використання службового становища, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, одержання дарунків (пожертв), щодо роботи близьких осіб та осіб які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій місцевого самоврядування»; «Роз’яснення» щодо одержання подарунків особами уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Відповідно до плану заходів за 2014 року працівникам виконавчого апарату районної ради проведено роз’яснення з питань: «Конфлікт інтересів: особливості правового регулювання»; «Ознайомлення з положеннями Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення національного законодавства у відповідність із стандартами Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення законодавства у відповідність з Кримінальним процесуальним кодексом України»; «Корупція - як її бачить закон. Корупційне діяння - адміністративне правопорушення і злочин. Корупційне правопорушення - хто його може вчинити. Обов’язок повідомити про вчинення корупційного правопорушення»

До проведення соціологічних досліджень з питань поширення корупції працівники виконавчого апарату районної ради не залучались та до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень не притягувались.

Ефективна протидія корупції неможлива без забезпечення реальної відкритості та прозорості у роботі районної ради, а тому на веб - сайті ради постійно оновлюється інформація, завдяки якій користувачі мають змогу отримати повну інформацію щодо проведених заходів запобігання і протидії корупції. Продовжує діяти рубрика «Запобігання та протидія корупції», на якій представлені нормативно-правова база, план заходів щодо запобігання і протидії корупції у виконавчому апараті районної ради на 2014 рік, інформаційно-аналітичні матеріали та відкрито рубрику про перевірку згідно із Законом України «Про очищення влади».

В Мукачівській районній раді особливу увагу приділяється контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства та запобігання проявам корупції серед посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату районної ради, здійснюються профілактичні заходи з питань запобігання проявів корупції з метою роз’яснення наслідків, що настають при вчиненні корупційних діянь.

Голова Мукачівської районної ради на засіданнях з головами сільських та селищних рад постійно наголошує на неухильному виконанні та відповідальності за недотримання норм з питань виконання антикорупційного законодавства посадовими особами рад. Особлива увага наголошується на детальному вивченні Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

З метою належного та ґрунтовного опрацювання вимог антикорупційного законодавства Мукачівською районною радою затверджено рішенням сесії №237 від "20" грудня 2012 року районну Програму запобігання і протидії корупції на 2013-2015 роки.

Згідно делегованих повноважень райдержадміністрація веде контроль фактів вчинення корупційних діянь на території Мукачівського району.

Районна рада спільно з відповідними службами району буде продовжувати роботу по виконанню завдань, передбачених районним планом заходів щодо попередження корупції та законодавчими актами антикорупційного спрямування з метою надання цій роботі в районі постійного і цілеспрямованого характеру.